Üniversite Eğitimleri

Üniversitelerde envanter bilgi toplama sürecinde görev alacak personelin eğitimleri Nisan Ayı içerisinde Isparta ilinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı ve diğer bilgiler ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

Çalıştay

Üniversitelerin yeni mekân tasarımında gerek verimlilik gerekse de iç ortam kalitesi açısından dikkate almaları gereken temel ilkeleri içeren bir kılavuzun üretilmesine yönelik çalışmalar kapsamında konunun uzmanları ile bir günlük çalıştay tertip edilecektir. 

© T.C. Kalkınma Bakanlığı tüm hakları saklıdır.